zondag 21 juni 2009

Hartslag en bloeddruk en nekspieren


Hartslag en bloeddruk en nekspieren hangen direct met elkaar samen! Als gevolg van een verkeerde houding kan een kantoorbaan de bloeddruk doen stijgen. Tot deze conclusie is een onderzoeksteam van de Universiteit van Leeds gekomen.Verkeerde lichaamshouding en bloeddruk!


Al lang werd aangenomen dat er een verband is tussen de nek, de bloeddruk en de hartslag. Het team onder leiding van Jim Deuchars heeft een directe neurale verbinding tussen de nekspieren en een deel van de hersenstam gevonden. De nucleus tractus solitarius speelt een cruciale rol spelen bij de regulering van de hartslag en bloeddruk. Details van de studie zijn in The Journal of Neuroscience http://www.jneurosci.org gepubliceerd.

Het team onderzocht bij muizen hoe de hersenen op een reeks van stimulerende en remmende eiwitten reageerden. Het bleek dat een groep hersencellen die met de nekspieren in verbinding staan, op beide soorten eiwitten reageerden. Daarmee werd aangetoond dat deze cellen in de hersenen een zeer actieve rol spelen. Volgens co-auteur Ian Edwards bleek tijdens de proefnemingen dat deze cellen met de nucleus tractus solitarius zijn verbonden.
Deze resultaten kunnen volgens New Scientist een verklaring daarvoor leveren waarom de bloeddruk en hartslag zich soms na nekletsels zoals een whiplash veranderen. Ook is het mogelijk dat de urenlange bureau-arbeid aan een computer de bloeddruk kan verhogen. Edwards is ervan overtuigd dat een foutieve houding een direct effect op de bloeddruk kan hebben.